22 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja na temat: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski” pod honorowym patronatem oraz udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego, a także Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka. Gospodarzem konferencji było Stowarzyszenie E. Kwiatkowskiego. Do udziału w dyskusji panelowej zostali zaproszeni eksperci w tej dziedzinie gospodarki, a całość moderował publicysta ekonomiczny Tadeusz Mosz. Konferencja była okazją do efektywnej wymiany poglądów na temat zabezpieczenia dostaw energii, który jest niezwykle nośny w debacie publicznej – nie tylko w dyskusji medialnej, ale także w rozmowach na szczeblu państwowym. Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak przekazał uczestnikom słowo wstępne na konferencję, oddając następnie głos Wicepremierowi. W swoim wystąpieniu Wicemarszałek podkreślił, iż „(…) Świat, w tym także Polska, stoi dziś przed olbrzymimi wyzwaniem dywersyfikacji źródeł energii, których właściwy dobór w znacznym stopniu wpływa na rozwój gospodarczy całego kraju. Ważne, aby w tym przypadku pamiętać, że wraz z upływem czasu maleć będą w skali globalnej zasoby surowców naturalnych, co postawi nas przed koniecznością przedsięwzięcia nowych kroków dla utrzymania stałego rozwoju gospodarczego. Musi być to jednak działalność zaplanowana i odpowiedzialna, dlatego też niezbędne jest przygotowanie się do tych zmian z odpowiednim wyprzedzeniem. (…) Dziś potrzebna jest wizja, umiejętność określenia priorytetów gospodarczych, jakimi kierować będziemy się w najbliższych latach. Za przygotowaniem merytorycznym i technologicznym muszą iść roztropne kroki prawodawcze i systemowe (…). Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z celów polskiej polityki i jednocześnie warunkiem rozwoju gospodarczego naszego kraju i dobrobytu społeczeństwa (…)”.

Konferencję poprzedziła konferencja prasowa PSL, w której udział wzięli Wicepremier, Prezes PSL Janusz Piechociński, Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak oraz Wicewojewoda Przemysław Pacia.  Towarzyszące licznie przybyłe media miały okazję wysłuchać przemówienia Wicepremiera dotycząca bezpieczeństwa energetycznego.

Janusz Piechociński wspomniał, iż przez kolejne lata będziemy musieli prowadzić batalię m.in. o miejsca pracy, energię oraz żywność.  Przypomniał również cele energetyczne,  do których realizacji, jako państwo, chcemy dążyć.

DSC_0506

DSC_0581DSC_0590DSC_0607DSC_0625DSC_0671